Det nye totalforsvaret

Det nye totalforsvaret

19.06.24 08:11
av Magnus Kaardahl

I denne boken belyser ledende eksperter fra ulike disipliner sentrale spørsmål og problemstillinger rundt omstillingen til det nye totalforsvaret. Blant temaene som tas opp, er Forsvarets og sivilsamfunnets gjensidige bistand, totalforsvarets forhold til politiet, kriseberedskap og koordinering, samt lovgivningen rundt dette. Tekst og foto: gyldendal.no

Les mer
En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

[Høiback] gyver løs på oppgaven med en tillitvekkende blanding av respekt og entusiasme. Men hans prosjekt er altså pedagogens – å formidle og belyse de mest sentrale innsiktene fra selve giganten innenfor militær tenkning og vitenskap. [...] Resultatet er da også blitt meget bra. Sverre Diesen, Norsk Militært Tidsskrift

Les mer
Jegerånden

Jegerånden

Hva skal til for å bli best? I Jegerånden tar Eirik Kristoffersen oss med på innsiden av Norges fremste elitestyrke. I 2020 ble general Eirik Kristoffersen Norges nye forsvarssjef. Inntil da hadde han det meste av karrieren tjenestegjort i Forsvarets spesialkommando (FSK) – en myteomspunnet militær styrke med svært harde opptakskrav. For å bli en del av FSK, må man ha den rette «jegerånden», men hva innebærer det? Hva gjør FSK for å utvikle sine soldater, både individuelt og som gruppe? Og hvordan bygger de en kultur preget av tillit og trygghet – der man både omstiller seg, tåler konflikter og tør å gjøre feil?

Les mer
Tenke fort og langsomt

Tenke fort og langsomt

Hvorfor gjør vi feil? Og hvorfor i all verden fortsetter vi å gjøre de samme feilene gang på gang? Vi tenker i ett av to systemer – enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Begge systemene er nødvendige, og begge har sine svakheter. Gjennom å forstå de to systemene, og hvordan de kan balanseres og virke sammen, skjønner vi mer av oss selv og hverandre – og samtidig lærer vi hvordan vi selv kan ta bedre avgjørelser, personlig og økonomisk.

Les mer
One Mission

One Mission

Military precision meets corporate success in One Mission, as former Navy SEAL Chris Fussell draws on his extensive experience of high-pressure teamwork to show how organizations can become flatter, quicker, and much more collaborative across departments and divisions.

Les mer
Team of Teams

Team of Teams

What if you could combine the agility, adaptability, and cohesion of a small team with the power and resources of a giant organization? When General Stanley McChrystal took command of the Joint Special Operations Task Force in Iraq in 2003, he quickly realized that conventional military tactics were failing. The allied forces had a huge advantage in numbers, equipment and training - but none of the enemy's speed and flexibility.

Les mer
War From The Ground Up

War From The Ground Up

Anbefalt av: Jacob Børresen Forfatter: Emile Simpson As a British infantry officer in the Royal Gurkha Rifles Emile Simpson completed three tours of Southern Afghanistan. Drawing on that experience, and on a range of little-known case studies ranging from Nepal to Borneo, War From The Ground Up offers a distinctive perspective on contemporary armed conflict.

Les mer
Lord of the flies

Lord of the flies

Forfatter: William Golding William Golding's Lord of the Flies is a dystopian classic: 'exciting, relevant and thought-provoking' (Stephen King). When a group of schoolboys are stranded on a desert island, what could go wrong?

Les mer
Turn The Ship Around!

Turn The Ship Around!

Forfatter: L. David Marquet Anbefalt av Magnus Jonsrud Kaardahl En inspirerende bok om lederskap ombord på en reaktordrevet u-båt i US Navy og hvordan forfatteren snudde følgere til ledere.

Les mer
Om krigen

Om krigen

«Carl von Clausewitz. klassiker er fortsatt boka å konsultere for å lære om krigens natur. (.) Teksten har en fryktinngytende skjønnhet.» Torgeir E. Sæveraas, Klassekampen Den prøyssiske generalen og militærteoretikeren Carl von Clausewitz' hovedverk Om krigen foreligger her for første gang i sin helhet på norsk, og det må kunne kalles en kulturhistorisk begivenhet av dimensjoner! Om krigen har samme status innenfor militærteorien som Aristoteles' verk har innenfor filosofien.

Les mer
No Rules Rule

No Rules Rule

Hard work is irrelevant. Be radically honest. Adequate performance gets a generous severance. And never, ever try to please your boss.

Les mer
De valgte å sloss

De valgte å sloss

Vestlandshærens innsats var ifølge general Otto Ruge et av få lyspunkter under felttoget i Sør-Norge i april i 1940. Bildet er imidlertid sammensatt og ikke uten mørkere sider. Utenfor Nord-Norge var det bare på Vestlandet at Hæren lyktes med å mobilisere noenlunde i samsvar med planene.

Les mer
Command in war

Command in war

Many books have been written about strategy, tactics, and great commanders. This is the first book to deal exclusively with the nature of command itself, and to trace its development over two thousand years from ancient Greece to Vietnam.

Les mer
The moon is down.

The moon is down.

Handlingen i denne romanen utspiller seg i en liten by i det okkuperte Norge under Den annen verdenskrig. Det er en underholdende propagandaroman Steinbeck her har skrevet, og den fikk svært gode mottagelse både i Amerika og i England og ble lest i hemmelighet i det okkuperte Europa.

Les mer
Otto Ruge - hærføreren

Otto Ruge - hærføreren

Det tyske angrepet 9. april 1940 skapte kaos i både den politiske og den militære ledelsen i Norge. Under et ampert møte med justisminister Terje Wold 10. april tok kommanderende general Kristian Laake til orde for forhandlinger med tyskerne. Dette ble oppfattet som defaitisme og førte til Laakes avskjed. Dagen etter ble Otto Ruge utnevnt til ny sjef for landets militærmakt i krig.

Les mer
Beredskapsøving og læring

Beredskapsøving og læring

Trening og øving er avgjørende for å sette enkeltpersoner og organisasjoner i stand til å lykkes i krevende situasjoner. Beredskapsorganisasjoner bruker derfor mye tid og ressurser på å øve. Tradisjonelt foretrekkes store fullskalaøvelser. Det er en utbredt forståelse at jo større og mer realistisk en øvelse er, desto bedre blir læringsutbyttet. Dette viser seg imidlertid ikke alltid å stemme.

Les mer
Leading Change

Leading Change

Forfatter: John Cotter Leading Change is widely recognized as his seminal work and is an important precursor to his newer ideas on acceleration published in Harvard Business Review.

Les mer