Hilsen fra områdesjef

Hilsen fra områdesjef

Tips for å få soldatene mentalt over til grønt når de møter. Lag en enkel video tatt opp med f.eks. en mobil, bruk uniform og snakk til soldatene dine i forkant av øvelsen.

Les mer
Det nye totalforsvaret

Det nye totalforsvaret

19.06.24 08:11
av Magnus Kaardahl

I denne boken belyser ledende eksperter fra ulike disipliner sentrale spørsmål og problemstillinger rundt omstillingen til det nye totalforsvaret. Blant temaene som tas opp, er Forsvarets og sivilsamfunnets gjensidige bistand, totalforsvarets forhold til politiet, kriseberedskap og koordinering, samt lovgivningen rundt dette. Tekst og foto: gyldendal.no

Les mer
En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

[Høiback] gyver løs på oppgaven med en tillitvekkende blanding av respekt og entusiasme. Men hans prosjekt er altså pedagogens – å formidle og belyse de mest sentrale innsiktene fra selve giganten innenfor militær tenkning og vitenskap. [...] Resultatet er da også blitt meget bra. Sverre Diesen, Norsk Militært Tidsskrift

Les mer
Palle Ydstebø

Palle Ydstebø

12.06.24 23:34
av Magnus Kaardahl

Palle Ydstebø snakker om ledelse og ulike forhold som påvirker ledelse. Vi snakker om lærdommer fra Ukraina og hva det kan bety for vårt eget forsvar og vi kommer innom hvordan ordrer ble utformet og formidlet på Napoleons tid.

Les mer
Stig Lande

Stig Lande

Stig har over 30 års tjeneste i Heimevernet og ser tilbake på ulike erfaringer og operasjoner han har deltatt i de siste årene.

Les mer
Jegerånden

Jegerånden

Hva skal til for å bli best? I Jegerånden tar Eirik Kristoffersen oss med på innsiden av Norges fremste elitestyrke. I 2020 ble general Eirik Kristoffersen Norges nye forsvarssjef. Inntil da hadde han det meste av karrieren tjenestegjort i Forsvarets spesialkommando (FSK) – en myteomspunnet militær styrke med svært harde opptakskrav. For å bli en del av FSK, må man ha den rette «jegerånden», men hva innebærer det? Hva gjør FSK for å utvikle sine soldater, både individuelt og som gruppe? Og hvordan bygger de en kultur preget av tillit og trygghet – der man både omstiller seg, tåler konflikter og tør å gjøre feil?

Les mer
Plan- og beslutningsprosess

Plan- og beslutningsprosess

Kjernen i alle militære operasjoner, store som små, er planlegging. Vi planlegger alle oppdrag, alltid. Vi kaller det gjerne planprosess og stridsutvikling og gjennomføres i litt forskjellig form og farge.

Les mer
Tenke fort og langsomt

Tenke fort og langsomt

Hvorfor gjør vi feil? Og hvorfor i all verden fortsetter vi å gjøre de samme feilene gang på gang? Vi tenker i ett av to systemer – enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Begge systemene er nødvendige, og begge har sine svakheter. Gjennom å forstå de to systemene, og hvordan de kan balanseres og virke sammen, skjønner vi mer av oss selv og hverandre – og samtidig lærer vi hvordan vi selv kan ta bedre avgjørelser, personlig og økonomisk.

Les mer
Håndbok for tillitsvalgte

Håndbok for tillitsvalgte

Håndboken er ment som et hjelpeverktøy for deg som er tillitsvalgt i områdestruktur og innsatsstyrken. Det er flere måter å løse en utfordring på, så det er ikke en fasit nødvendigvis. Du som tillitsvalgt vil alltid kunne møte på caser som du ikke vil finne svar på her, men da er det viktig at du går tjenestevei for å finne en løsning.

Les mer
Oppdraget, menneskene, omsorgen og handlingsrommet

Oppdraget, menneskene, omsorgen og handlingsrommet

For noe tid tilbake gikk jeg Forsvarets mentorprogram. Programmet er svært bra og vi får tid til å reflektere hvem vi er som ledere og mennesker. Gjennom programmet skal vi også komme frem til, og formulere, vår egen lederfilosofi. Dette er min filosofi, jeg håper at jeg har klart å leve opp til den i min tid som sjef for HV-09. -Christoffer Knutsen

Les mer
One Mission

One Mission

Military precision meets corporate success in One Mission, as former Navy SEAL Chris Fussell draws on his extensive experience of high-pressure teamwork to show how organizations can become flatter, quicker, and much more collaborative across departments and divisions.

Les mer
Team of Teams

Team of Teams

What if you could combine the agility, adaptability, and cohesion of a small team with the power and resources of a giant organization? When General Stanley McChrystal took command of the Joint Special Operations Task Force in Iraq in 2003, he quickly realized that conventional military tactics were failing. The allied forces had a huge advantage in numbers, equipment and training - but none of the enemy's speed and flexibility.

Les mer
War From The Ground Up

War From The Ground Up

Anbefalt av: Jacob Børresen Forfatter: Emile Simpson As a British infantry officer in the Royal Gurkha Rifles Emile Simpson completed three tours of Southern Afghanistan. Drawing on that experience, and on a range of little-known case studies ranging from Nepal to Borneo, War From The Ground Up offers a distinctive perspective on contemporary armed conflict.

Les mer
Lord of the flies

Lord of the flies

Forfatter: William Golding William Golding's Lord of the Flies is a dystopian classic: 'exciting, relevant and thought-provoking' (Stephen King). When a group of schoolboys are stranded on a desert island, what could go wrong?

Les mer
Turn The Ship Around!

Turn The Ship Around!

Forfatter: L. David Marquet Anbefalt av Magnus Jonsrud Kaardahl En inspirerende bok om lederskap ombord på en reaktordrevet u-båt i US Navy og hvordan forfatteren snudde følgere til ledere.

Les mer
Om krigen

Om krigen

«Carl von Clausewitz. klassiker er fortsatt boka å konsultere for å lære om krigens natur. (.) Teksten har en fryktinngytende skjønnhet.» Torgeir E. Sæveraas, Klassekampen Den prøyssiske generalen og militærteoretikeren Carl von Clausewitz' hovedverk Om krigen foreligger her for første gang i sin helhet på norsk, og det må kunne kalles en kulturhistorisk begivenhet av dimensjoner! Om krigen har samme status innenfor militærteorien som Aristoteles' verk har innenfor filosofien.

Les mer
No Rules Rule

No Rules Rule

Hard work is irrelevant. Be radically honest. Adequate performance gets a generous severance. And never, ever try to please your boss.

Les mer
De valgte å sloss

De valgte å sloss

Vestlandshærens innsats var ifølge general Otto Ruge et av få lyspunkter under felttoget i Sør-Norge i april i 1940. Bildet er imidlertid sammensatt og ikke uten mørkere sider. Utenfor Nord-Norge var det bare på Vestlandet at Hæren lyktes med å mobilisere noenlunde i samsvar med planene.

Les mer
Command in war

Command in war

Many books have been written about strategy, tactics, and great commanders. This is the first book to deal exclusively with the nature of command itself, and to trace its development over two thousand years from ancient Greece to Vietnam.

Les mer
The moon is down.

The moon is down.

Handlingen i denne romanen utspiller seg i en liten by i det okkuperte Norge under Den annen verdenskrig. Det er en underholdende propagandaroman Steinbeck her har skrevet, og den fikk svært gode mottagelse både i Amerika og i England og ble lest i hemmelighet i det okkuperte Europa.

Les mer
Otto Ruge - hærføreren

Otto Ruge - hærføreren

Det tyske angrepet 9. april 1940 skapte kaos i både den politiske og den militære ledelsen i Norge. Under et ampert møte med justisminister Terje Wold 10. april tok kommanderende general Kristian Laake til orde for forhandlinger med tyskerne. Dette ble oppfattet som defaitisme og førte til Laakes avskjed. Dagen etter ble Otto Ruge utnevnt til ny sjef for landets militærmakt i krig.

Les mer
Beredskapsøving og læring

Beredskapsøving og læring

Trening og øving er avgjørende for å sette enkeltpersoner og organisasjoner i stand til å lykkes i krevende situasjoner. Beredskapsorganisasjoner bruker derfor mye tid og ressurser på å øve. Tradisjonelt foretrekkes store fullskalaøvelser. Det er en utbredt forståelse at jo større og mer realistisk en øvelse er, desto bedre blir læringsutbyttet. Dette viser seg imidlertid ikke alltid å stemme.

Les mer
Leading Change

Leading Change

Forfatter: John Cotter Leading Change is widely recognized as his seminal work and is an important precursor to his newer ideas on acceleration published in Harvard Business Review.

Les mer
Lederskapsutvikling gjennom ti episoder

Lederskapsutvikling gjennom ti episoder

26. jan. 2023 For ti podkastepisoder siden hadde Heimevernssamfunnet premiere på serien Krigens Krav. Bak spakene og foran en rekke spennende gjester i studio, har Magnus Jonsrud Kaardahl som vert hatt mange timer med lærerike, morsomme og reflekterende samtaler. Podkastserien Krigens Krav er et prosjekt initiert av Heimevernssamfunnet for lederskapsutvikling i Heimevernet.

Les mer
Christensen og Fossmann - Kortreist beredskap

Christensen og Fossmann - Kortreist beredskap

6. jan. 2023 For å være i stand til å forvalte og utvikle Heimevernet i årene som kommer, må vi kjenne til historien. Christensen og Fossmann har samlet den «nyere historien» til HV mellom to permer i boka «Kortreist beredskap» som tar for seg perioden 1997-2021. I denne episoden kan du høre om noen utdrag og de epokene som forfatterne mener er de viktigste.

Les mer
Trond Sakshaug - Trening under operasjoner

Trond Sakshaug - Trening under operasjoner

19. des. 2022 Når er vi godt nok trent? Trond Sakshaug er sjefssersjant ved HV-01 og har jobbet med temaet trening under operasjoner lenge og er klar på at vi må tilstrebe å gjennomføre trening også under operasjoner og øvelser. I denne episoden diskuterer vi trening under operasjoner og lederskap generelt.

Les mer
Rune Meier - Skredet på Gjerdrum

Rune Meier - Skredet på Gjerdrum

16. des. 2022 Tidlig om morgenen 30. desember 2020 fikk Rune Meier en telefon som ble den første av svært mange gjennom de neste dagene. Et leirskred hadde gått på Gjerdrum og sivile myndigheter ba om bistand fra Forsvaret. I denne episoden kan du høre om Runes innsats, opplevelser og erfaringer under bistandsoperasjonen på Gjerdrum.

Les mer
Harald Høiback - Historien bak oppdragsbasert lede

Harald Høiback - Historien bak oppdragsbasert lede

23. aug. 2022 Hva har offiserer som Scharnhorst og Von Moltke med denne historien og gjøre? Hva skjedde i 1806 og hva betyr det for måten vi leder på idag? Vi tar en reise i Europas krigshistorie fra Trettiårskrigen og fremover for å se på hvordan lederskapet har utviklet seg. Takk for samtalen, Harald!

Les mer
For alt vi har og alt vi er

For alt vi har og alt vi er

23. apr. 2022 Alle mann til sin stasjon, hørte jeg kapteinen rope, la ingen komme gjennom her. Slik begynner en gripende sang, som vekker følelser i en tid hvor vi ser et modige folk forsvarer sitt eget land, og bringer oss tilbake til den gang da krigsskip seilet inn i fjordene våre for 80 år siden og landet vårt ble okkupert.

Les mer
Vellykket premiere

Vellykket premiere

25. mars 2022 Torsdag denne uken hadde Heimevernssamfunnet sitt aller første medlemsmøte, og det ble en ubetinget suksess. Foreningen Heimevernssamfunnet, som samler engasjerte medlemmer med et hjerte for nettopp Heimevernet, avviklet sitt første medlemsmøte denne uken. Landsstyreleder Magnus Jonsrud Kaardal var svært spent på oppmøte og interessen for arrangementet.

Les mer
Medlemsmøte i Heimevernssamfunnet

Medlemsmøte i Heimevernssamfunnet

Heimevernet er i stadig utvikling, og relevansen har gjennom de siste årene med naturkatastrofer og konflikter blitt mer aktualisert som førstelinje. Vi ønsker med Heimevernssamfunnets aktiviteter å gi soldatene mulighet til å forberede seg mentalt og utvikle sitt lederskap i tiden mellom årlige treninger, sier landsstyreleder i Heimevernssamfunnet, Magnus Jonsrud Kaardahl, som inviterer til medlemskveld med gjester som i dag står i førstelinjen.

Les mer
Svein Riste - Bistand på Grensen

Svein Riste - Bistand på Grensen

Samtale med områdesjef Svein Riste om oppdraget med bistand til Politiet på grensen i forbindelse med forsterket grensekontroll. Svein forteller om hans opplevelser og erfaringer fra tiden på grensen.

Les mer
10 bud om å gi mer faen

10 bud om å gi mer faen

I denne episoden møter vi Ole Jørgen Maaø og hans 10 bud om å gi mer faen. Førsteamanuensis Ole Jørgen Maaø er historiker ved Luftkrigsskolen og har mange spennende og tankevekkende meninger om lederskap.

Les mer
Et møte med Geir Ove Venemyr

Et møte med Geir Ove Venemyr

Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet er gjest i denne utgaven av Krigens Krav. Geir Ove er doktorgradsstipendiat og underviser blant annet i emnet beredskapstrening og øving som er tema for denne episoden.

Les mer
Et møte med forsvarssjef, general Eirik Kristoffer

Et møte med forsvarssjef, general Eirik Kristoffer

Eirik forteller om sin reise fra lagfører til forsvarssjef og hva han har erfart som leder. Utvikling, trening og utdanning er viktig, men Eirik er klar på at vi ikke skal undervurdere oss selv. Vi er gode nok! Folk gjør sitt beste når det gjelder! Vi får også et par tips og to gode bokanbefalinger på kjøpet.

Les mer
HV deler erfaringer gjennom ny forening

HV deler erfaringer gjennom ny forening

Nærmere 40 000 soldater utgjør Heimevernets styrkestruktur. Nå får tjenestegjørende soldater og alle som har et hjerte bankende for nettopp Heimevernet sin egen forening. Nyopprettede Heimevernssamfunnet er en partipolitisk og uavhengig forening som bygger på verdiene respekt, ansvar og mot. Ett av målene til foreningen er å utvikle lederskap blant Heimevernssoldater, jobbe for Heimevernets utvikling og bidra til et godt samarbeid mellom Heimevernet og sivilsamfunnet.

Les mer