Våren 2021 avholdt sjef HV et møte for alle områdesjefer der blant annet forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok med foredrag. Geir Aker stilte forsvarssjefen spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å utvikle lederskapet mellom treningene. Dette spørsmålet hadde Magnus Jonsrud Kaardahl tenkt på en tid og hadde noen løse ideer om en forening med det formålet. Etter møtet tok Magnus kontakt med Geir og en annen områdesjef, Christian Fulsaas og luftet ideene. Etter noen møter ble HV-samfunnet siftet 28. april 2021.