God sommer

God sommer

Bruk sommeren til å fylle på med ny kunnskap og la deg inspirere av innholdet i Stridssekken.

Les mer
Hilsen fra områdesjef

Hilsen fra områdesjef

Tips for å få soldatene mentalt over til grønt når de møter. Lag en enkel video tatt opp med f.eks. en mobil, bruk uniform og snakk til soldatene dine i forkant av øvelsen.

Les mer
Totalforsvaret i praksis

Totalforsvaret i praksis

Boken tar opp samordningen mellom statens lokale, regionale og nasjonale nivåer, betydningen av sivilbefolkningens og NATOs rolle, samt den medisinske, maritime, juridiske og økonomiske beredskapen.

Les mer
Det nye totalforsvaret

Det nye totalforsvaret

I denne boken belyser ledende eksperter fra ulike disipliner sentrale spørsmål og problemstillinger rundt omstillingen til det nye totalforsvaret. Blant temaene som tas opp, er Forsvarets og sivilsamfunnets gjensidige bistand, totalforsvarets forhold til politiet, kriseberedskap og koordinering, samt lovgivningen rundt dette. Tekst og foto: gyldendal.no

Les mer
Tony Platek

Tony Platek

Tony Platek har lang erfaring med bruk av planprosess og tar oss gjennom de viktigste punktene og gir tips til hvordan avdelinger kan benytte prosessen på beste måte.

Les mer

Evne og vilje. Sammen.