top of page

Bibliotek

Dette er en oversikt over bøker anbefalt fra våre medlemmer og de som har vært med på våre podcaster.

41t6LafqB7L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

Leading Change

Anbefalt av: Elisabeth Michelsen

Hør intervjuet i Krigens krav

Forfatter: John Cotter

 

Leading Change is widely recognized as his seminal work and is an important precursor to his newer ideas on acceleration published in Harvard Business Review.


Needed more today than at any time in the past, this bestselling business book serves as both visionary guide and practical toolkit on how to approach the difficult yet crucial work of leading change in any type of organization. Reading this highly personal book is like spending a day with the world's foremost expert on business leadership. You're sure to walk away inspired--and armed with the tools you need to inspire others.

Anbefalt av: Gjert Grave

Hør intervjuet i Krigens krav

Lagacy

Forfatter: James Kerr

When the going gets tough, the tough start changing.

Difficult times call for different solutions.

In his global bestseller, Legacy, James Kerr goes deep into the heart of the world’s most successful team, the New Zealand All Blacks, to help understand what it takes to bounce back from adversity and still reach the top.

It is a book about leading a team or an organisation – but, more importantly, about leading a life.

The kind of life that you want to lead.

In today’s volatile, uncertain, complex and ambiguous environment, personal leadership has never been more relevant and Legacy goes to the heart of how great leaders – and we are all leaders – ‘reboot’ and reframe their future.

It is a truly life-defining read that addresses the big questions – values, vision, mindset and purpose – that, when answered, build the foundation for resilience, excellence and sustained success.

This book will change your life.

Champions do extra. They sweep the sheds, follow the spearhead, and keep a blue head.

They are good ancestors and plant trees they’ll never see. (Little, Brown Book Group Limited).

VisBildeServlet_produktId=8112618&width=700.jpg

Anbefalt av: Gjert Grave

Hør intervjuet i Krigens krav

Lagacy

Forfatter: James Kerr

When the going gets tough, the tough start changing.

Difficult times call for different solutions.

In his global bestseller, Legacy, James Kerr goes deep into the heart of the world’s most successful team, the New Zealand All Blacks, to help understand what it takes to bounce back from adversity and still reach the top.

It is a book about leading a team or an organisation – but, more importantly, about leading a life.

The kind of life that you want to lead.

In today’s volatile, uncertain, complex and ambiguous environment, personal leadership has never been more relevant and Legacy goes to the heart of how great leaders – and we are all leaders – ‘reboot’ and reframe their future.

It is a truly life-defining read that addresses the big questions – values, vision, mindset and purpose – that, when answered, build the foundation for resilience, excellence and sustained success.

This book will change your life.

Champions do extra. They sweep the sheds, follow the spearhead, and keep a blue head.

They are good ancestors and plant trees they’ll never see. (Little, Brown Book Group Limited).

VisBildeServlet_produktId=23105044&width=700.jpg

Anbefalt av: Geir Ove Venemyr

Hør intervjuet i Krigens krav

Beredskapsøving og læring

Forfattere: Bjørn Pollestad , Morten Sommer og Tommy Steinnes

Trening og øving er avgjørende for å sette enkeltpersoner og organisasjoner i stand til å lykkes i krevende situasjoner. Beredskapsorganisasjoner bruker derfor mye tid og ressurser på å øve. Tradisjonelt foretrekkes store fullskalaøvelser.
Det er en utbredt forståelse at jo større og mer realistisk en øvelse er, desto bedre blir læringsutbyttet. Dette viser seg imidlertid ikke alltid å stemme.

 

Beredskapsøving og -læring presenterer et alternativ til den tradisjonelle øvelsestilnærmingen. Boken foreslår en systematisk tilnærming til øving og læring innen beredskap. Tanken er å benytte ulike lærings- og øvingsaktiviteter på en slik måte at personene som øver, får utviklet alle nødvendige kunnskaper og ferdigheter, og at organisasjonene får identifisert viktige forbedringspunkter, og at ressursbruken ikke er større enn nødvendig.

 

Denne boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere i beredskapsorganisasjoner. Den kan benyttes både i studiesammenheng til å analysere øvings- og læringsaktiviteter, og til forbedring av øvings- og læringsarbeidet i beredskapsorganisasjoner. (Fagbokforlaget).

VisBildeServlet_produktId=18176848&width=700.jpg

Anbefalt av: Eirik Kristoffersen

Hør intervjuet i Krigens krav

Otto Ruge - hærføreren

Forfatter: Tom Kristiansen

Det tyske angrepet 9. april 1940 skapte kaos i både den politiske og den militære ledelsen i Norge.

Under et ampert møte med justisminister Terje Wold 10. april tok kommanderende general Kristian Laake til orde for forhandlinger med tyskerne.
Dette ble oppfattet som defaitisme og førte til Laakes avskjed.

 

Dagen etter ble Otto Ruge utnevnt til ny sjef for landets militærmakt i krig. Stillingen stilte ekstreme krav til militært håndverk og diplomati, og framfor alt til synlig lederskap i et land i bunnløs krise - krav som Ruge oppfylte til gagns.
Mot alle odds og tross sviktende bistand fra de allierte lyktes det å holde en overlegen fiende stangen i to måneder. Deretter dro kongen, kronprinsen og regjeringen i eksil, mens general Ruge - frivillig - gikk i krigsfangenskap.
Dette er den første biografien over en av norgeshistoriens store helter.
(Aschehoug forlag).

OIP.LdrLbU2C3bRykY1puTN2ywHaLl_w=199&h=312&c=7&r=0&o=5&pid=1.7.jpg

Anbefalt av: Eirik Kristoffersen

Hør intervjuet i Krigens krav

The moon is down.
(Natt uten måne)

Forfatter: John Steinbeck

Handlingen i denne romanen utspiller seg i en liten by i det okkuperte Norge under Den annen verdenskrig. Det er en underholdende propagandaroman Steinbeck her har skrevet, og den fikk svært gode mottagelse både i Amerika og i England og ble lest i hemmelighet i det okkuperte Europa.

Innbyggerne i den lille byen kjemper med alle midler mot nazistenes terror. Hovedpersonen er den gamle borgermesteren, som i allianse med stedets patriotiske doktor prøver å stå i mot presse fra de høflige, men brutale inntrengerne. Sentralt i motstandsarbeidet på stedet står også den blonde heltinnen Molly, hvis mann er skutt av tyskerne.
Hun må avlede alle mistanker om motstand og samtidig unnslippe tilnærmelser fra en mistenksom og kjærlighetssyk tysk offiser.
Natt uten måne ble oversatt til norsk i 1945, og en dramatisert versjon ble satt opp på Nasjonalteateret året etter. (PAX Forlag).

9780674144408-us.jpg

Anbefalt av: Ole Jørgen Maaø

Hør intervjuet i Krigens krav

Command in war

Forfatter: Martin van Creveld

Many books have been written about strategy, tactics, and great commanders. This is the first book to deal exclusively with the nature of command itself, and to trace its development over two thousand years from ancient Greece to Vietnam. It treats historically the whole variety of problems involved in commanding armies, including staff organization and administration, communications methods and technologies, weaponry, and logistics. And it analyzes the relationship between these problems and military strategy.

In vivid descriptions of key battles and campaigns-among others, Napoleon at Jena, Moltke's Koeniggratz campaign, the Arab-Israeli war of 1973, and the Americans in Vietnam-Martin van Creveld focuses on the means of command and shows how those means worked in practice. He finds that technological advances such as the railroad, breech-loading rifles, the telegraph and later the radio, tanks, and helicopters all brought commanders not only new tactical possibilities but also new limitations.

Although vast changes have occurred in military thinking and technology, the one constant has been an endless search for certainty-certainty about the state and intentions of the enemy's forces; certainty about the manifold factors that together constitute the environment in which war is fought, from the weather and terrain to radioactivity and the presence of chemical warfare agents; and certainty about the state, intentions, and activities of one's own forces. The book concludes that progress in command has usually been achieved less by employing more advanced technologies than by finding ways to transcend the limitations of existing ones.

bottom of page