top of page

HV
SAMFUNNET

Heimevernssamfunnet er en partipolitisk uavhengig forening som bygger på verdiene respekt, ansvar og mot.

 Heimevernssamfunnet skal opptre saklig, engasjert og aktivt.

Heimevernssamfunnets formål er å arbeide for utvikling av Heimevernets forsvarsevne og -vilje, bidra til utvikling av soldatenes lederskap og knytte bånd mellom Heimevernet og sivilsamfunnet.

Heimevernssamfunnet skal arbeide for mangfold, samhold og kameratskap gjennom diskusjoner, foredrag og selskapelig samvær.

 

 

Lover for Heimevernssamfunnet - Vedtekter

Trykk her

bottom of page