top of page

INNMELDING
pris 400,- årlig

Sandefjord 53 - Børge Sandnes.jpg

Er en partipolitisk uavhengig forening og er således ikke en del av Forsvaret. Foreningen er for og drives av medlemmer.

Formålet er å bidra til å styrke Heimevernets forsvarsevne og –vilje, styrke soldatenes lederskap og være et bindeledd mellom HV og det sivile samfunn.

Gjennom ulike prosjekter vil vi bidra til å etablere arenaer for utvikling av lederskap og mentorering og erfaringsdeling.

Siden HV-soldater både er militære og sivile er det viktig for oss at den tid og de krefter du investerer i militære ferdigheter, skal gi deg avkastning i din sivile jobb. Vi vil arbeide for at din militære kompetanse og erfaring i større grad skal verdsettes i det sivile arbeidslivet.

Den innsats du legger i utvikling av deg selv er viktig for Forsvaret og ikke minst for deg selv.

Du er viktig for Norges forsvar. Du tilhører den militære profesjon.

bottom of page