Artikkel er ikke tilgjengelig
Håndbok for tillitsvalgte

Håndbok for tillitsvalgte

Håndboken er ment som et hjelpeverktøy for deg som er tillitsvalgt i områdestruktur og innsatsstyrken. Det er flere måter å løse en utfordring på, så det er ikke en fasit nødvendigvis. Du som tillitsvalgt vil alltid kunne møte på caser som du ikke vil finne svar på her, men da er det viktig at du går tjenestevei for å finne en løsning.

Les mer