Tony Platek

Tony Platek

Tony Platek har lang erfaring med bruk av planprosess og tar oss gjennom de viktigste punktene og gir tips til hvordan avdelinger kan benytte prosessen på beste måte.

Les mer
En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

[Høiback] gyver løs på oppgaven med en tillitvekkende blanding av respekt og entusiasme. Men hans prosjekt er altså pedagogens – å formidle og belyse de mest sentrale innsiktene fra selve giganten innenfor militær tenkning og vitenskap. [...] Resultatet er da også blitt meget bra. Sverre Diesen, Norsk Militært Tidsskrift

Les mer
Palle Ydstebø

Palle Ydstebø

Palle Ydstebø snakker om ledelse og ulike forhold som påvirker ledelse. Vi snakker om lærdommer fra Ukraina og hva det kan bety for vårt eget forsvar og vi kommer innom hvordan ordrer ble utformet og formidlet på Napoleons tid.

Les mer
Stig Lande

Stig Lande

Stig har over 30 års tjeneste i Heimevernet og ser tilbake på ulike erfaringer og operasjoner han har deltatt i de siste årene.

Les mer
Sigrid Redse Johansen

Sigrid Redse Johansen

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen snakker om kommando og hva dette begrepet rommer. Lydighetsplikt, handlefrihet og krigføringsregler er sentrale begreper i denne episoden og vi skal stifte bekjentskap med the Reasonable Commander.

Les mer

Evne og vilje. Sammen.