Stig Lande

Stig Lande

Stig har over 30 års tjeneste i Heimevernet og ser tilbake på ulike erfaringer og operasjoner han har deltatt i de siste årene.

I denne episoden snakker Stig om ledelse, verdier og erfaringer fra operasjoner han har ledet som områdesjef. Han forteller også om situasjoner der han har hatt bruk for den militære erfaringen i privatlivet.

 

Oppdraget, menneskene, omsorgen og handlingsrommet

Oppdraget, menneskene, omsorgen og handlingsrommet

For noe tid tilbake gikk jeg Forsvarets mentorprogram. Programmet er svært bra og vi får tid til å reflektere hvem vi er som ledere og mennesker. Gjennom programmet skal vi også komme frem til, og formulere, vår egen lederfilosofi. Dette er min filosofi, jeg håper at jeg har klart å leve opp til den i min tid som sjef for HV-09. -Christoffer Knutsen

Les mer