Løs oppdrag og ta vare på hverandre

Løs oppdrag og ta vare på hverandre

Man kan diskutere hvorvidt det er nødvendig å lage sin egen kommandofilosofi. Vi har jo Forsvarets grunnsyn på ledelse og verdigrunnlaget fra før og kan klare oss lenge med det, tenker mange. Likevel kan jeg anbefale å bruke tid på å lage sin egen kommandofilosofi. Du får da anledning til reflektere over hva ledelse er, hva kommando er og ikke minst hvordan du vil benytte dette i ditt lederskap. Samtidig blir dette et produkt som du kan bruke i møte med dine soldater for å skape en felles forståelse for hvordan avdelingen skal ledes og kommando skal føres. Jeg skrev min første kommandofilosofi da jeg ble områdesjef i 2020 og fikk anledning til å revidere denne under Heimevernets lederutviklingsprogram i 2020-23.

Du finner kommandofilosofien som pdf vedlagt under i denne artikkelen.

Foto: Børge Sandnes