Håndbok for tillitsvalgte

Håndbok for tillitsvalgte

Håndboken er ment som et hjelpeverktøy for deg som er
tillitsvalgt i områdestruktur og innsatsstyrken. Det er flere måter å
løse en utfordring på, så det er ikke en fasit nødvendigvis. Du som
tillitsvalgt vil alltid kunne møte på caser som du ikke vil finne svar
på her, men da er det viktig at du går tjenestevei for å finne en
løsning.
Denne håndboken er et arbeidsdokument hvor det vil bli revidert
etter behov og er kun ett skritt nærmere en fullt ut fungerende
tillitsvalgtorganisasjon i Heimevernet.
Det som er helt sikkert er at den jobben du gjør som tillitsvalgt er
ekstremt viktig for at akkurat at ditt område skal fungere optimalt!

Fortsett den gode jobben!

Med vennlig hilsen
Kristoffer Andersen
Distriktstillitsvalgt HV 01

Oppdraget, menneskene, omsorgen og handlingsrommet

Oppdraget, menneskene, omsorgen og handlingsrommet

For noe tid tilbake gikk jeg Forsvarets mentorprogram. Programmet er svært bra og vi får tid til å reflektere hvem vi er som ledere og mennesker. Gjennom programmet skal vi også komme frem til, og formulere, vår egen lederfilosofi. Dette er min filosofi, jeg håper at jeg har klart å leve opp til den i min tid som sjef for HV-09. -Christoffer Knutsen

Les mer