top of page

Medlemsmøte i Heimevernssamfunnet 

Heimevernet er i stadig utvikling, og relevansen har gjennom de siste årene med naturkatastrofer og konflikter blitt mer aktualisert som førstelinje.


Vi ønsker med Heimevernssamfunnets aktiviteter å gi soldatene mulighet til å forberede seg mentalt og utvikle sitt lederskap i tiden mellom årlige treninger, sier landsstyreleder i Heimevernssamfunnet, Magnus Jonsrud Kaardahl, som inviterer til medlemskveld med gjester som i dag står i førstelinjen.Naboen i uniform

Heimevernet utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. På kort varsel kan HV-soldatene stille opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det.


40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter har et forhold til Heimevernet. De aller fleste kjenner en HV-soldat. Naboen, kollegaen på jobben din, bussjåføren som kjører deg på jobben, kontaktlæreren til barnet ditt eller sykepleieren som tar blodtrykket ditt. Du er kanskje en HV-soldat selv.


Vi som er en av de 40 000 soldatene som trer ut av det sivile livet når storsamfunnet ber om vår hjelp, kler oss i grønt og stiller klar til tjeneste. Fellesskapet vi har på øvelser og bevisstheten av å være en håndgripelig styrke når naturkatastrofer inntreffer, mennesker blir savnet eller i verste konsekvens – når vår frihet blir angrepet gir oss motivasjon til å kle oss i uniform og praktisere det vi har trent på. Motivasjon vi har årlig er å trene på det vi alle håper aldri skal skje.Bindeleddet


Nystartede Heimevernssamfunnet skal arbeide for mangfold, samhold og kameratskap gjennom diskusjoner, foredrag og selskapelig samvær. Heimevernssamfunnet skal knytte alle oss som bærer uniform noen uker i året, vi som har Forsvaret som arbeidsplass og alle som er glade for at vi har dedikerte mennesker som er våre førstelinjeforsvarssoldater.


Formålet til Heimevernssamfunnet er å bidra til å styrke Heimevernets forsvarsevne og – vilje, styrke soldatenes lederskap og være et bindeledd mellom HV og det sivile samfunn. Gjennom ulike prosjekter skal vi bidra til å etablere arenaer for utvikling av lederskap, mentorering og erfaringsdeling.Neste torsdag, 24.mars inviterer Heimevernssamfunnet alle dere som har et bankende hjerte for Heimevernet til en medlemskveld, hvor vi vil fortelle mer om hva vi ønsker å oppnå gjennom denne foreningen. Dette medlemsmøtet vil også være åpent for alle som ikke er medlemmer, men som vil vite litt mer om hvorfor vi har etablert dette samfunnet.En felles arena


En av Heimevernssamfunnets første medlemmer er ingen ringere enn Norges forsvarssjef og tidligere sjef for Heimevernet, General Eirik Kristoffersen. Til tross for at forsvarssjefen har hendene fulle med over 30 000 soldater fra 27 allierte land som øver i landet vårt og uroligheter i Europa, har han tatt seg tid til å være en av våre foredragsholdere under medlemsmøtet.


Jeg meldte meg inn i Heimevernssamfunnet fordi jeg har tro på konseptet, nemlig en felles arena for alle oss som er opptatt av Heimevernet og alt det positive som HV står for, forklarer Kristoffersen, som vil foredra om Heimevernets rolle i samfunnet.


Fra krigsfot til beredskap


Forsvarsvilje, kampkraft og operative evne gjennom 75 år. Områdesjef Ketil Spjøtvoll i Heim HV og landsstyremedlem i Heimeverssamfunnet, gir oss ett historisk tilbakeblikk og refleksjoner rundt Heimevernets rolle i dagens samfunn.

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte!

64 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page