Det nye totalforsvaret

Det nye totalforsvaret

Publisert av Magnus Kaardahl den 19.06.24.

Redaktør: Per Martin Norheim-Martinsen

Anbefalt av: Tony Platek

Geopolitiske endringer, fremveksten av såkalte hybride trusler, terrorisme og cyberangrep har gjort det nødvendig å modernisere det norske totalforsvaret, blant annet for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, mat- og vannforsyning, transport- og kommunikasjonssystemer. I november 2016 opprettet derfor regjeringen Totalforsvarsprogrammet, med mål om å utvikle et samtidstilpasset totalforsvar – det nye norske totalforsvaret.

Forfatterne viser gjennom konkrete eksempler hvordan et modernisert totalforsvarskonsept vil preges av de samme utfordringene som annet sektoroverskridende sikkerhetsarbeid i staten. Fremstillingen gir også et historisk tilbakeblikk på totalforsvaret under den kalde krigen, på hvordan det endret seg etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 og på hvordan det på nytt ble aktualisert på 2000-tallet.

Les om Det nye totalforsvaret i Forsvarets Forum.

Les mer om Det nye totalforsvaret på Forskning.no

Tekst og foto: gyldendal.no